ALFA GENÇ KURS

2023 YKS DEĞERLENDİRMESİ

1 tane boşluk doldurma sorusu sorulmuş. Orta düzeyde bir soru olmuş. Önceki yıllara baktığımızda daha zorları ile karşılaşmıştık. Belki iki şık arasında kalma durumu olabilirdi ancak yine de çözüme kolayca ulaşılabilir.  2 sözcükte anlam sorusu sorulmuş. İki soru da kolay düzeyde. Vakit alacak tarzda değiller. 3 tane cümlede anlam sorusu sorulmuş. 3 soruda da yoruma ihtiyaç duyulmuyor. Kelime oyunu yapılarak zorlaştırılmaya çalışılmış ancak fazla vakit almayacak sorular.1 tane cümle birleştirme sorusu sorulmuş. Yine cümlede anlam kısmında olduğu gibi kelime oyunları yapılmış. Sakin bir şekilde okuyan öğrenci tek okuyuşta cevaba ulaşabilir. 1 tane cümlenin ögeleri konusuna ait soru var. Öğrencilerin bu konu ile ilgili ders içinde ve denemelerde çözdükleri sorular göz önünde bulundurulduğunda oldukça basit düzeyde kalmış. 1 tane fiilimsiler konusuna ait ve yine 1 tane de ses olayları konusuna ait soru var. Cümlenin ögeleri konusunda olduğu gibi bu sorularda rahatlıkla yapılabilecek kolay düzeyde sorulmuş. 2 yazım kuralları ile ilgili sorumuz var. Orta düzeyde ancak direkt bilgi sorusu olduğu için vakit harcatacak bir bölüm olmadığı kanaatindeyim. 2 noktalama işaretleri ile ilgili sorumuz var. İkisi de orta düzeyde olmuş. 1 tane paragrafta akış bozan cümle, 1 tane paragrafta ikiye bölme ve 2 tane de cümle tamamlama sorusu sorulmuş. Bu sorular tüm sınav içerisinde öğrenciyi en çok ikilemde bırakan sorular olabilir. Tümü orta düzeyde sorulmuş ancak kullanılan ifadelerden dolayı kafa karıştırıcı olmuş olabilir. 15 tane paragrafta anlama bağlı sorular sorulmuş. Tamamının orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sınavda öğrencinin en büyük avantajı paragraf sorularının yorum sorusu olmaması olmuş. Şıkların tamamı metin içerisinde yer alıyor. Herhangi bir yoruma ihtiyaç duymadan doğru şıkka rahatlıkla ulaşabilirlerdi.  6 tane de paragrafa bağlı sorular sorulmuş. Bu sorular diğer paragraf sorularına nazaran biraz daha vakit alacaktır. Doğru taktik kullanarak kısa sürede çözülebilir sorular olmuş. Ancak yine metin içerisindeki ifadelerden kaynaklı metni tekrar okuma ihtiyacı duyulacaktır. Her ne kadar tekrar okuma ihtiyacı duyulsa da yine şıklar diğer paragraf sorularında olduğu gibi metnin içerisinde yer almaktadır.

Genel itibariyle  önceki yıllara nazaran özellikle dil bilgisi sorularının daha kolay sorulduğu kanaatindeyiz.  Paragraf ve diğer alanlar beklediğimiz gibi sorulmuş. Düzenli soru çözen, paragraf çözmeye alışmış öğrencilerimiz için rahatlıkla yapılabilir düzeyde olmuş. Her sene olduğu gibi bu sene de belirli soru kalıplarıyla karşımıza çıktı. Geçmiş yıllarda gördüğümüz konulardan farklı bir başlık yoktu.

      Soruların yerleri neredeyse tüm deneme sınavlarında ve geçmiş yıllarda olduğu gibi başlarda boşluk doldurma, sözcükte anlam ve cümlede anlam şeklinde alışık olduğumuz sıralamayla sorulmuştu. Dil bilgisi soruları da sürpriz değildi. Ses bilgisi, sözcük türleri, cümlenin ögeleri, noktalama, fiilimsi konuları yine tercih edilmiş. Yazım kuralları sorularında bilinmeyen kelimeler yoktu. Dil bilgisinden 7 soru bekliyorduk öyle de oldu. Paragrafta yapı soruları sosyal ve edebi konulardan seçilmiş. Anlaşılmayan uzun paragraflar yoktu. Paragrafta anlam soruları ağırlıktaydı özellikle yardımcı düşünce soruları yine en çok tercih edilen konu başlığı olmuş.

      Sınava hazırlık sürecinde çıkmış soruları çözen, düzenli çalışan öğrencilerin alışık olduğu ve beklediği bir sınav geçirdik. ÖSYM kendi tarzı dışına çıkmamıştı.

Sayılar konusundan 11 soru sorulmuş . 7 tanesi yeni nesil tarzda sorular. Sorular uzun ama çözümleri kısa. Problemlerden 12  soru sorulmuş. Mantık ve muhakeme gerektiren sorulardı. Küme sorusunun önceki yıllarda benzeri sorulmuş. Mantık ve fonksiyon soruları alışılagelmiş sorulardı. Permütasyon-Kombinasyon-Olasılıktan orta düzey 2 soru sorulmuş.  Geometride açı soruları yeni nesil ve kolay sorulardı. Üçgende benzerlik ve yamuk sorusu seçici sorulardı .

Genel olarak işlem ağırlıkta sorular olmakla birlikte öğrencilerin beklentisinin aksine problemler  anlaşılabilir ve kolaydı. Aynı durum Geometri soruları içinde geçerli. Süre sorunu yaşamayanlar için rahat yapılabilir ağırlıkta sorular sorulmuş.

1 tane iklim ve yağış grafiği sorularak öğrencilerin Türkiye iklim bilgisi ölçülmeye çalışılmış. Bilgiden daha çok grafik okuma yeteneğini kullanabilen her öğrencinin çözebileceği kolaylıkta bir soru olmuş.1 tane dış kuvvet akarsu sorusu sorulmuş. Peribacaları temel alınarak sorulan soru sınav içinde en bilgi gerektiren soru olduğu için diğer sorulara göre biraz daha zordu. 1 tane nüfus grafiği sorusu sorulmuş. Nüfus konusu yine her sene olduğu gibi bu senenin de banko sorusuydu. Oldukça kolaydı. Çok daha zorlayıcı olan türleriyle öğrencilerimizle birlikte çalıştık. 1  tane bölge sorusu vardı. Belli merkezden yönetilen özel işlevsel bölge türü sorulmuştu. Yine kolay bir soru tipiydi. Son olarak erozyon sorusu soruldu. Yine sürprizi olmayan bir doğal afet sorusuydu. Heyelan ve erozyon en çok sorulan iki doğal afet. MSÜ’de heyelan sorulduğu için erozyon gelmesi şaşırtıcı olmadı. Soru kolay düzeydedir.

TYT Coğrafya genel açıdan bakıldığında hiç sürprizi olmayan, dönem boyunca kurum olarak altını çizdiğimiz konulardan soruldu. Sınavın Coğrafya branşının seçicilik özelliği yeterli düzeyde değil. Geçmiş yıllardaki soru kalıplarının ve konuların dışına çıkılmamış. Özellikle harita bilgisi ölçen bir soruya yer verilmesini, öğrencilerimizin verdiği emeğin boşa çıkmaması açısından beklerdik.

Müfredata uygun hazırlanmış sorular mevcut. Sınavda beklenen konulardan sorular gelmiş. Sorulara zorluk derecesi olarak bakarsak, zorlayıcı eleyici sorular yok. Dolambaçlı değil, kısa ve anlaşılır şekilde hazırlanmış, fazla işlem gerektirmeyen temel bilgi ve formüllerle yapılabilecek sorular. Geçmiş yıllarda olduğu gibi elektrik, optik, hareket , ısı sıcaklık, özkütle( Arşimet) konularından soru gelmiş. Öğrencilerimizle özellikle optik ve elektrikten soru gelme oranı çok fazla olduğunu paylaşmıştık.

Genel olarak Tyt kimya sorularına bakıldığında sorular net, anlaşılır ve müfredata uygun olarak hazırlanmıştır.Sınavda öğrencilere belirtilen yerlerden sorular gelmiş. Sorular orta düzeydedir. 1 tane zorlayıcı ve eleyici soru bulunmaktadır (mol sorusu). Diğer sorular ise kolay düzeydedir. Soruların konu dağılımları şöyledir:
-Karışımları ayırma yöntemleri,
-Atomun yapısı,
-Bileşikler,
-Asitler ve Bazlar,
-Kimyasal Değişim,
-Maddenin Halleri.

Sınavdaki sorular beklenen konu ve ünitelerden gelmiş. Sorular kolay ve orta düzeyde. Net ve anlaşılır, yorum gerektirmeyecek bir şekilde sorulmuş. Tüm öğrencilerin okuduklarında rahatlıkla anlayabileceği tarzda sorular mevcut. Öğrencilerimize bu konulardan soruların kesin gelebileceğini söylemiştim. Soruların konu dağılımları ise şu şekildedir :

– Hücreden organeller,

– Canlıların yapısında bulunan organik bileşiklerden (Karbonhidratlar),

– Canlılar Dünyası

– Hücre bölünmeleri (Mitoz bölünme)

– Kalıtım (Renk körlüğü)

– Ekosistem Ekolojisi.

1 tane boşluk doldurma sorusu sorulmuş. Orta düzeyde bir soru. İki şık arasında kalma durumu olabilir ancak fazla vakit almayacaktır. 1 tane numaralandırılmış cümle sorusu sorulmuş. Oldukça kolay düzeyde. 4 tane paragraf sorulmuş. Sorular TYT’nin aksine zor düzeyde. Verilen metinler biraz ağır olmuş. İlk okuyuşta anlamayıp tekrar metne dönme ihtiyacı duyulabilir. İfadeler kafa karıştırıcı olmaya çok müsait. 1 tane söz sanatları sorumuz var. Daha şıklara inmeden hangi söz sanatından bahsettiğini anlayabiliyoruz. Kolay düzeyde sorulmuş.  5 tane şiir bilgisi sorulmuş. Zor düzeyde. Tamamı bilgi üzerine kurulu. Beklediğimiz gibi divan edebiyatından, halk edebiyatından sorular vardı. Şeyh Galip, Yunus Emre, Taşlıcalı Yahya gibi daha önce üzerinde çok durduğumuz şairlere ait sorular sorulmuş. Konuyu kaçırmamış, tekrarını yapmış öğrenciler soruyu rahatlıkla yapmış olmalılar. Serveti-i Fünun dönemine ait  1 soru sorulmuş. Direkt yazar-eser bilgisi üzerinden gidildiğinde sonuca çok rahat ulaşabilirler. Mehmet Akif Ersoy, Orhan Seyfi Orhon, Haldun Taner gibi daha önce sık sık ele aldığımız, üzerinde durduğumuz sanatçılara ait sorular sorulmuş. Her sınavda olduğu gibi 1 tane de edebi akım sorumuz var. Öğrencilerin yanlış yapma ihtimalinin en düşük olduğu alan diyebiliriz. Tüm edebiyat konuları içerisinde ele aldığımız, üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri çünkü.

Genel itibari ile sınav beklediğimiz gibi gelmiş. Şiir bilgisi ve divan sınavın üçte birini oluşturuyor. Şiir bilgisi kısmı daha önce çözmeye alışık oldukları tarzda gelmiş. Tamamı bilgi üzerine kurulu olduğundan yorum yapılarak çözülecek ya da şık üzerinden gidilerek çözülecek sorular değil. Servet-i Fünun sonrası beklediğimizden kolay sorulmuş. Öğrencinin adını sık sık duyduğu şairlere yer verilmiş. İkilemde kalacakları bir durum olmayacaktır. Soru tarzları yazar-eser şeklinde oluşturulmuş. Verilen eserlerin de duymaya alışık oldukları eserler olduğu kanaatindeyiz .Konularını azalttıkları için daha çok divan ve halk edebiyatı üzerinde durmuşlardı. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi bu sebeple özellikle divan ve halk edebiyatı konularını defalarca tekrar ettik. Fakat Cumhuriyet Dönemi’nden kıstıkları bölümlerde paragraf sorularını artırmak yerine İslamiyet öncesi dönemden de soru gelmesini beklerdik. Bu sınavda eser içeriklerinin önemini bir kez daha görmüş olduk. Yazar eser ezberinden öte muhteva ve karakter tahliline dikkat edilmesi gerektiğini de tekrar hatırlatmakta fayda var.

AYT Matematikte Sayılar konusundan 1 soru  yeni nesil  tarzında, diğerleri işlem ağırlıklıydı. Kümeler ve mantık soruları genel anlamda analiz, muhakeme yaparak çözülecek sorulardı. Fonksiyon konusundan klasik tarzda 2 soru sorulmuş. Binom sorusunun benzeri önceki yıllarda da sorulmuş. Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık soruları mantık ve muhakeme yaparak çözülecek sorulardı. Eşitsizlik sorusu seçici bir soru diyebiliriz. Polinom soruları orijinal sorulardı. ÖSYM Polinomlardan bu senede hem seçici hem de güzel soru hazırlanmış. İkinci dereceden denklem sorusu yeni nesildi. Parabolden bir tane orta düzey soru sorulmuş. Logaritmadan 3 soru sorulmuş, ikisi yeni nesil, orijinal ve kolay, bir tanesi de klasik. Diziler konusu ile ilgili sorular kolaydı. Trigonometriden 5 soru sorulmuş, bu sınavda ön plana çıkan konu TRİGONOMETRİ konusu oldu, bir sorusu belirleyiciydi. Geometri soruları yeni nesil tarzda sorulmuş olup sorular uzundu. Geometride çember sorusu ile uzaklık sorusu belirleyici sorulardı.

Genel olarak çalışanla çalışmayanı ayır edici nitelikte sorular hazırlanmış ve geçmiş yıllara baktığımızda 2019 u andıran bir sınavdı.  Polinom, Trigonometri sorularından birkaçı ve ikinci derece denklem soruları öğrencilerin takılabileceği nitelikte idi.

Geometri bölümüne geldiğimizde de özellikle çember sorularının ayır edici özellikte olduğu göze çarpmaktadır. 2022 ye göre zorlayıcı bir sınav olduğu görülmektedir.

AYT Coğrafya ilk kademe sınavına göre daha seçici bir zorluğa sahipti. Orta zor bir seviyeye sahip olduğu söylenebilir. Özellikle sosyal-1 bölümü sınav hazırlık süreci boyunca haritaya emek veren öğrenciler için önemliydi. 6 soruda 3 harita sorusu vardı. Sorular 11 ve 12.sınıf konularının genelinden seçilmişti. Sınavda en çok dikkat çeken ayrıntı Türkiye ekonomik coğrafyası ile ilgili soru gelmemiş olmasıdır. Tarım, hayvancılık, maden ve sanayi ile ilgili herhangi bir soru sorulmadı. Ancak TYT ’ye göre bakıldığında daha özenli ve uygun bir sınav olduğu söylenebilir.

Coğrafya-1

– Harita sorularının ilki biyoçeşitlilik sorusu gibi görünse de aslında iklim bilgisi temeli ölçen bir soruydu. Harita-iklim bilgisi olan bir öğrenci için orta düzeyde bir soruydu. Diğer harita sorusu tropikal rüzgar bilgisi içeriyordu. Alışagelmiş bölgelerde numaralandırma yapılmadığı için zorlamış olabilir. Son harita sorusu ise Türkiye’de rüzgar enerji potansiyeli üzerineydi. Potansiyeli olan iki şehir Çanakkale ve Hatay kenara ayrıldığında kalan işaretli alanlar Karadeniz olduğu için kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorum.

-Diğer üç soruda ise kır yerleşmeleri, küresel ısınma ve küresel örgütler konuları sorulmuştur. Özellikle küresel örgüt sorusunda ayrıntıya girilerek öğrenciden Birleşmiş Milletler ’in ana organları bilgisi istenmiştir. En ayırt edici ve zor sorulardan biri olduğunu düşünüyorum.

Coğrafya-2

– Sosyal-2 bölümü beklenenin aksine zordu. Bazı yorum sorularıyla birlikte direkt bilgi düzeyi ölçen sorularla öğrenci düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren kullanılan belirli nüfus politikaları ve ekonomik politikalar sorulmuştur. Harita sorusunda ise çölleşme riskinin Türkiye topraklarında daha az olduğu bölgeler sorulmuştur.

Ayt sorularının her zaman daha belirleyici olduğunu biliyoruz.Bu sene bir takım sebeplerden dolayı sorumlu tutulmayan konular mevcuttu.Çıkan soruları yorumlayacak olursak , zorlu eleyici değil fakat bilgi ve yorumlayabilme becerisi gerektiren sorulardı. Ağırlıklı olarak 11. Sınıf konularından sorular mevcuttu. Öğrencilerimize yıl içerisinde ayt konularının yoğunluğunun 11. Sınıf konularından oluştuğunu belirtmiştik. Sorular içerisinde çok kolay diyebildiğimiz birkaç soru ve orta düzeyde sorular vardı. Vektör, Newton’un hareket yasaları, hareket konusu( grafik sorusu), tork, momentum , elektromanyetizma, sığaç, transformatör , alternatif akım , çembersel hareket ve harmonik hareket, eylemsizlik momenti, kepler kanunları ve su dalgaları konularından sorular gelmiş. Sorular genel olarak beklenen konulardan gelmiş.

Genel olarak sınav orta düzeydi ve belirleyici, zorlayıcı sorular sorulmuş. Temel bilgi gerektirecek ve formülde yerine koyarak yapabilecek tarzda. Sorular derste belirttiğim yerlerden gelmiş. Bilen ve bilmeyeni ayırt edici sorular ağırlıklıydı. Soruların konu dağılımları ise şöyledir:

-Modern Atom Teorisi

-Sıvı Çözeltiler,

-Kimyasal Tepkimelerde Enerji,

-Kimyasal Tepkimelerde Hız,

-Kimyasal Tepkimelerde Denge,

-Kimya ve Elektrik,

-Karbon Kimyasına Giriş.

Sınavdaki soruların bazılarını dikkatli bir şekilde okuyup öyle cevaplamak gerekiyordu. Genellikle orta düzeyde ve anlaşılır sorular mevcut. Bilgi içerikli sorular sorulmuş. Hormonlar ve enzimlerle ilgili sorulan soru TYT düzeyinde bir soruydu. DNA ve RNA ile ilgili olan soru yine TYT konusu olan Nükleik asitlerden gelen bir soru tarzıydı. Ülkemizde yaşanmış olan felaketten dolayı sorumlu tutulmayan konulardan soru çıkmamıştı. En çok soru gelen kısım 11. Sınıf konuları olan Sistemlerdendi. Fakat sistemlerden de Destek ve Hareket Sistemi, Üreme Sistemi bir de Duyu Organları’ndan soru gelmemişti. Soruların konu dağılımları ise şöyledir:

– Dolaşım Sistemi (Damarlar),

– Sinir Sistemi (Sinapslarda Impuls iletimi),

– Endokrin Sistem

– Sindirim Sistemi

– Solunum Sistemi (Gazların taşınması)

– Üriner Sistem

– Komünite Ekolojisi

– Popülasyon Ekolojisi

– Genden Proteine

– Biyoteknoloji

– Fotosentez

-Canlılarda enerji dönüşümlerinden Fotosentez ile Solunum birlikte aynı soruda sorulmuş.

%d blogcu bunu beğendi: